DOLAR 19,1543 0.16%
EURO 20,8844 0.29%
ALTIN 1.209,38-0,31
BITCOIN %
Bitlis

HAFİF KAR YAĞIŞLI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

DÖRT KISIM GIDA MALZEMESİ ALIM İŞİ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ- AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL  HİZMETLER  BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

DÖRT KISIM GIDA MALZEMESİ ALIM İŞİ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ- AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ABONE OL
18 Ocak 2021 10:37
DÖRT KISIM GIDA MALZEMESİ ALIM İŞİ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ- AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL  HİZMETLER  BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Dört Kısım Gıda Malzemesi Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/13760
1-İdarenin
a) Adı :ÇOCUK EVLERİ SİTESİ- AİLE, ÇALIŞMA VE
SOSYAL
HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi :BEŞMİNARE AHMET EREN BULVARI 1/229 13000
BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
c) Telefon ve faks numarası :4342468917 – 4342468916
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :Dört Kısım Gıda Malzemesi Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :100 Kalem Kuru Gıda, 31 Kalem Şarküteri ve Kahvaltılık
Ürünleri, 51 Kalem Manav Ürünleri ve 10 Kalem Et
Balık Ürünleri Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Ambarı
ç) Süresi/teslim tarihi :1-) Sözleşme imzalandıktan sonra idarenin talebi
doğrultusunda ihtiyaca binaen haftalık ve ya aylık
dilimler halinde peyder pey sözleşme süresi boyunca
teslim işlemi gerçekleşecektir. Raf ömrü kısa olan
ürünler, sebze meyve vb. ürünler için bu sürenin
kısaltılması idarenin inisiyatifindedir.
d) İşe başlama tarihi :01.03.2021
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:12.02.2021 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1-İhale tarihinde yapılacak olan teklif değerlendirme neticesinde verilen teklifleri uygun olan isteklilerden ihale tarihini müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde, Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune istenecektir. İdaremiz tarafından numune getirmesi istenilen isteklilerin belirtilen tarihlerde numune getirmeleri zorunludur. Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri en uygun teklif olsa dahi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2-İsteklilerce sunulacak numune ve bunu kayıt altına alan belgeler, ihalenin kendilerinde kalması durumunda bu ürünlerin aynısı ve ya idarenin uygun göreceği eş değer ürünleri vereceklerine dair taahhüt olarak kabul edilecektir.
3- Teknik şartnamenin eki olan EK-1’de numunesi istenen gıda ürünleri belirtilmiştir. Bu listede yer almayan ürünlerin numunelerinin sunulması zorunlu değildir.
4-Numune ambalajlarının üzerinde ürünün özelliklerinin şüpheye mahal vermeyecek şekilde açıkça belirtilmesi ve okunulabilir olması gerekmektedir.
5-İdaremizce oluşturulacak Numune Teknik Yeterlilik Komisyonu tarafından isteklilerce teslim edilen numuneler kontrol edilip uygun olup olmadıkları tutanak altına alınacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.