DOLAR 18,5686 0.35%
EURO 18,1797 0.16%
ALTIN 994,060,61
BITCOIN 3567260,28%
Bitlis
22°

AÇIK

16:16

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) VANGÖLÜ FERİBOT İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) VANGÖLÜ FERİBOT İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ABONE OL
30 Aralık 2020 09:44
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) VANGÖLÜ FERİBOT İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
0

BEĞENDİM

ABONE OL

TCDD VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TREN FERİLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 1750000 LİTRE ÖTV’SİZ MOTORİN 1750000 ÖTV’Lİ MOTORİN AYRICA TCDD İSTANBUL HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 450000 LİTRE ÖTV’SİZ MOTORİN ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2020/743926
1-İdarenin
a) Adı :T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) VANGÖLÜ FERİBOT İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :KALE MAHALLESI AHLAT YOLU CAD. 50 13200 TATVAN/BİTLİS
c) Telefon ve faks numarası :4348278040 – 4348278043
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :TCDD VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TREN FERİLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 1750000 LİTRE ÖTV’SİZ MOTORİN 1750000 ÖTV’Lİ MOTORİN AYRICA TCDD İSTANBUL HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 450000 LİTRE ÖTV’SİZ MOTORİN ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :TCDD VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜNE 1.750.000 LİTRE ÖTV’SİZ MOTORİN ALIMI TCDD VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜNE 1.750.000 LİTRE ÖTV’Lİ MOTORİN ALIMI TCDD HAYDARPAŞA LİMAN MÜDÜRLÜĞÜNE 450.000 LİTRE ÖTV’SİZ MOTORİN ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Batman, Kırıkkale, Mersin ve İzmit körfez rafinerilerinden veya isteklinin dolum tesisinden TCDD’ye hizmet veren akaryakıt tankerleri (Sarnıç) ile akaryakıt tankerine doldurulmuş şekilde teslim alınacaktır. Rafineriden doluma öncelik verilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi :sözleşme bitim tarihine kadar partiler halinde teslim edilecektir. (İlgili iş yerlerince talep edilen miktarlar kadar)
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır
3-İhalenina) İhale (son teklif verme)
tarih ve saati :09.02.2021 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres) :TCDD Vangölü Feribot Müdürlüğü Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
EPDK’dan ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ) alınmış” Akaryakıt Dağıtıcı Lisansı” ve “Akaryakıt Stoklama Lisansı” belgelerine sahip olacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
EPDK’dan ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ) alınmış” Akaryakıt Dağıtıcı Lisansı” ve “Akaryakıt Stoklama Lisansı” belgelerine sahip olacaktır.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
EPDK’dan ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ) alınmış” Akaryakıt Dağıtıcı Lisansı” ve “Akaryakıt Stoklama Lisansı” belgelerine sahip olacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya Özel Sektörde motorin alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.