DOLAR 18,5837 -0.03%
EURO 18,5738 0.06%
ALTIN 1.027,98-0,23
BITCOIN 3761623,83%
Bitlis
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

05:33

İMSAK'A KALAN SÜRE

TCDD VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜNE KALORİFER  YAKIM VE KAZAN TEMİZLİK İŞİNİN 01.03.2021-31.05.2021  / 01.10.2021-31.12.2021 TARİHLERİ ARASINDA (6 AY)  YÜRÜTÜLMESİ İŞİ HİZMET ALIMI

TCDD VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜNE KALORİFER YAKIM VE KAZAN TEMİZLİK İŞİNİN 01.03.2021-31.05.2021 / 01.10.2021-31.12.2021 TARİHLERİ ARASINDA (6 AY) YÜRÜTÜLMESİ İŞİ HİZMET ALIMI

ABONE OL
18 Ocak 2021 10:36
TCDD VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜNE KALORİFER  YAKIM VE KAZAN TEMİZLİK İŞİNİN 01.03.2021-31.05.2021  / 01.10.2021-31.12.2021 TARİHLERİ ARASINDA (6 AY)  YÜRÜTÜLMESİ İŞİ HİZMET ALIMI
0

BEĞENDİM

ABONE OL

TCDD VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİNA, LOJMAN VE ATÖLYE BİNASININ KALORİFER YAKIM VE KAZAN TEMİZLİK İŞİNİN 01032021-31052021 / 01102021-31122021 TARİHLERİ ARASINDA (6 AY) YÜRÜTÜLMESİ İŞİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/229041-İdarenin
a) Adresi :KALE MAHALLESI AHLAT YOLU CAD. 50 13200 TATVAN/BİTLİS
b) Telefon ve faks numarası :4348278040 – 4348278043
c) Elektronik Posta Adresi :feribot1313@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :TCDD VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİNA, LOJMAN VE ATÖLYE BİNASININ KALORİFER YAKIM VE KAZAN TEMİZLİK İŞİNİN 01.03.2021-31.05.2021 / 01.10.2021- 31.12.2021 TARİHLERİ ARASINDA (6 AY) YÜRÜTÜLMESİ İŞİ HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :TCDD VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜ
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.03.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :TCDD VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜ KALE MAH. AHLAT YOLU CAD. TATVAN/BİTLİS
b) Tarihi ve saati : 01.02.2021 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Tüm resmi kurumlar ve özel kuruluşların her türlü kalorifer yakma işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.